Hur hög är VAT (moms) i Bulgarien?

VAT, Value-Added Tax, att jämföra med moms i Sverige.
I princip måste alla Bulgariska bolag registrera sig för VAT

VAT = Value-Added Tax

Om bolaget tillhandahåller tjänster till VAT registrerade kunder från ett annat EU-land, då måste det vara VAT registrerat.
Undantag: I princip är det endast holdingbolag, investeringar, i vissa fall trading, forex.
Kontakta oss om du är osäker på din kategori.

  • Omsättning mer än 50.000 per 12 månader
  • Kunder, klienter, partners osv inom EU
  • Köpa tjänster ifrån företag utanför EU
  • Import inom EU
  • Export från EU

Varierande VAT klasser

VAT i Bulgarien

    3 VAT klasser
  1. 20% – general rule
  2. 9% – for tourist accomodation
  3. 0% – for financial services, old buildings, farming land and others

Revisor för VAT registrering

Man måste ha en revisor för att registrera bolaget för VAT.
Vi tillhandahåller tjänsten för endast 150 € + VAT per månad.
Vi ombesörjer din VAT deklaration varje månad och din bokföring.

Registreringstid: Value-Added Tax 2 – 3 veckor
Ingår i priset vid registrering av EOOD eller OOD
Juridisk konsultation ingår också.

Registrera Bulgariskt Ltd