Flera fördelar med Ltd bolag i Bulgarien

Starta bolag i Bulgarien

1. Bulgarien har EU:s lägsta bolagsskatt = 10%
2. Aktieutdelning = 5% / Förmånsbeskattning = 0%
3. Lägst personalkostnad i EU / Löneskatt = 10%
4. Registrera ditt Bulgariska Ltd bolag direkt online
5. Styrelse: Från en person till flera personer
6. Hjälp med att öppna bankkonto på ”fina gatan”

Tax haven in Europe is Bulgaria

Ska du vara ensam ägare eller är ni flera delägare, aktieägare i bolaget?
Ready-made companies med VAT..?

Blir man dubbelbeskattad?
Vad kostar det att anställa peronal?
Vilka skatter råder i Bulgarien…

Registrering, VAT, redovisning och konsultation, allt under ett och samma tak…

Bokföring, redovisning och årsbokslut. VAT registrering. Hjälp med att administrera Bulgariska bolag…

Välj företagsform för Bulgariskt Ltd bolag
Registrera bolaget online

Koncentrera er på verksamheten vi tar hand om er registrering och vi kan administrera ert Bulgariska Ltd bolag. Vi åtar oss även bokföring, bokslut, juridisk rådgivning, allt under ett och samma tak...

Oavsett om ni gör affärer i Europa eller någon annanstans. Vi kommer att skapa den bästa handels- eller innehavsstruktur för ert Bulgariska Ltd bolag i enlighet med lokala lagar och förordningar. All personal talar Engelska

Fördel Bulgarien

Single Person Private Limited EOOD Company
Du kan vara ensam ägare till bolaget

Limited Liability Partnership OOD
Flera personer kan äga och vara aktieägare i bolaget
Juridisk person kan äga bolaget

Holdingbolag
, ägare till andra bolag
Lagerbolag” ready-made companies med VAT + mera
Tjänster: Redovisning, juridiska frågor, investeringar, produktion i Bulgarien, allt under ett och samma tak…