Registreringsprocess

Sett med våra ögon är registreringsprocessen en aning byråkratisk...
...och andra sidan så handlar det om din och bolagets säkerher.
Men det finns en logisk ordning och förklaring på dokumentens innebörd
Dokumenten ska skickas in, innan registreringen kan påbörjas.
Efter din betalning sker följande, enligt nedan!

Dessa dokument ska signeras

När du signerat och vidimerat dokumenten då skickar du dokument till oss i Bulgarien med kurir post.

Record of Proceedings for Certification
Tar bl.a. upp försäkran om bolagets namn, VD, aktiekapital, verksamhet, osv.

 
 
 

Power of Attorney for Legal and Accounting Representation
(POA) Tar bl.a. upp fullmakt för juridisk representation och redovisning till Commercial register, din försäkran, att aktiekapital (< 2 €) är insatt på bank
Cummulatative Bank Account Open/Close Bank Fee = 100 € Bank Account Due Diligence Accumulative Bank Account = 50 € (150 € är redan inbakat i priset för bolaget) osv.

 
 
 

Tar bl.a. upp uppgifter om VD:n och bolagets adress i Bulgarien.

 
 
 

First check all the details and company name and then sign both parts of each document – Bulgarian and English text, each page with blue pen.

There are two options for certification:
1. visit Bulgarian Embassy, the consular section to do the certifications. Some of the Consulates don’t accept the document called Record of proceedings for certification, don’t worry if that happens, just sign it, but certify the power of attorney and the signature specimen.

2. Certify these documents (Record of proceedings, power of attorney /POA registration/ and declaration with signature specimen /signature/) at the local Notary.
If you chose this option you will need certification and Apostille. Ask the Notary to assist you for the Apostille because without it the Bulgarian Authorities will not accept the documents.

When the documents are ready, you have to send them together with these with signature only to our office address in Bulgaria

 
 
 

Please be informed that the included bank taxes are connected with the deposit of the company capital for the company incorporation.
This is not connected with the real company bank account.

At the begining we open a special bank account which we used only for the deposit of the company capital and to prove before the Commercial Register that the company capital is paid.
This account can not be used for the company after the registration.

Cummulatative Bank Account Open/Close Bank Fee = 100 €
Bank Account Due Diligence Accumulative Bank Account = 50 €
Obs! Belopp om 150 € ingår i priset, du betalar inget extra!

 
 
 

Bl.a. tillkommer även dessa dokument Declaration, 141, al.8 and 142 and 13 | Appendix 1,2,3, and 4 | Establing act | Manager Contract m.m.  dokumenten behövs inte vidimeras av Notarius Publicus

Dessa ska skickas tillsammans med övriga dokument
2 st passkopior + 1 st EU ID kort eller körkort, skriv ”true copy” och signera samtliga
2 st personbevis, på engelska, heter ”Extract of the population register.”
Viktigt utan dessa dokument kan vi inte betala företagets aktiekapital till banken.
Måste vara väl inskannat annars godkänns dessa inte!

Make 2 copies of your passport, sign it and write on them that this is a true copy.
Make a good copy of your national ID card(or driving license) and also write on it ”true copy” and sign it.
Also send two copies of official document for your address and tax number from Swedish Tax Agency.
This is very important because without these official document we will be not be able to pay the capital of the company in the bank.

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som skall uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara Notarius Publicus som utfärdar apostille.

Tillförlitlig partner i Bulgarien

Efter registreringen det är då som du verkligen är i behov av en pålitlig partner, för bokföring, VAT deklaration och juridisk konsultation.
Vi informerar dig om vilka lagar och förordningar som råder och hur du kan optimera bolagets vinster. In business sedan år 1998 
Alla våra revisorer och jurister har högsta internationella kompetens.
Bl.a. USA:s ambassad i Sofia listar oss som tillförlitligt juridiskt ombud

 
 
 
Byråkratisk registreringsprocess
Aktiekapital
%
Bolagsskatt
%
Aktieutdelning
%
Löneskatt

Registrera ditt Bulgariska Ltd bolag