Om BolagBulgarien

Vem är BB och vad gör vi?

Moderbolag till BB är BolagsRegistrering Ltd

GARANTI: Vi försäkrar att registrering med tjänster blir rätt genomförd och korrekt rapportering till myndigheter.
Vi följer lagstadgade föreskrifter som gäller för bolagsregistrering i Bulgarien

Registrering, admin och support

Effektivitet: Vi har olika sajter för att effektivera registrering, administration och support.
Paraplyorganisation: BR:s samarbetspartners har varierande spetskompetens, allt ifrån, bokföring, juridik, webbdesign och supportsidor. Kort och gott, vi servar dig inom alla de områden som du kan vara i behov av.
Representanter: I de länder vi erbjuder offshore bolag har vi även engelsktalande representanter på plats. Förutom det rent juridiska kan de även bistå dig med hjälp av diverse praktiska ting.
Efter registreringen: BB bistår dig inte enbart vid en registrering, vi ser även till att du får all den hjälp som du kan vara i behov av efter registreringen.

Fördel Bulgarien

I behov av företagskonto?