Avtal & Villkor på BolagBulgarien.com

Vi garanterar en komplett och lagenlig genomförd registrering av Bulgariska bolag och att avgift betalas in till respektive myndighet.
Vidare säkerställer vi att våra tjänster och produkter är enligt det vad som påtalas på sajten.
Din beställning är endast bindande när vi påbörjat en tjänst eller betalning har erhållits.

Avtal & Dokument

Vi tecknar avtal på en del av våra tjänster dessa förnyas då varje 12 månaders period.
Vi mejlar dokument och avtal, det är din/er skyldighet att förse (enligt bulgarisk lag) att en del dokument blir vidimerade av Bulgariska ambassaden/bulgariskt konsulat eller av Notarius Publicus och samtidigt utfärda apostille där det krävs. Dokument och avtal ska skickas med kurirpost till Bulgarien.
Registreringen kan endast påbörjas efter det att vi mottagit dina/era avtal och dokument.
Vidare är du/ni införstådd med att det är krav på revisor i BG när bolaget ska registreras för Value Added Tax (VAT)
Dessutom är bolaget, enligt lag i BG, tvungen till att ha en registrerad revisor för bolagets VAT deklaration.

Tredje part

BolagBulgarien.com kan under inga omständigheter hållas ansvarig när tredje part anlitas för diverse tjänster eller produkter.
Vid en eventuell reklamation ska en kommunikation endast vara mellan er och respektive uppdragsgivare. Dessutom kan vi inte hållas som ansvariga om ni underlåter er, oavsett anledning, att inte skicka begärda handlingar och dokument som efterfrågas för respektive tjänst eller om ni gett oss inkorrekta eller vilseledande uppgifter. Vidare kan vi inte hållas som ansvariga om en bank skulle avslå er ansökan om bankkonto, vid ett eventuellt avslag är det er egen skyldighet att föra en dialog med respektive bank.

Tryckfel

Vi reserverar oss för s.k. tryckfel och felprissättningar på sajten och förbehåller oss rätten att avslå order

Cookies information

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
* att webbplatsen innehåller cookies,
*vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.
Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Cookies är en liten textfil som lagras en längre tid på användarens dator. Brukandet av Cookies är helt ofarligt för användaren och används inte i något annat syfte än som beskrivits i texten. Vill du veta mer om cookies och vad lagen säger om detta kan du besöka PTS webbplats

GDPR (General Data Protection Regulation)

Enligt GDPR måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig.
Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att hanteras av BolagBulgarien i egenskap av personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till dig, vid en eventuell kreditprövning, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för BolagBulgarien och dess närstående sajter. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och ges inte ut till tredje part. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har alltid rätt att begära att BolagBulgarien ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig.
BG i text ovan, står för Bulgarien alternativ Bulgaria (BG)
Genom att godkänna BolagBulgarien.com köpvillkor/orderavtal samtycker du till ovanstående.