Företagsformer i Bulgarien

Det finns olika företagsformer och de fungerar på olika sätt.
Vilken företagsform du bör välja beror på om du ska starta företaget ensam eller om ni är flera. Juridisk person kan också äga ett Bulgariskt företag
Bulgarisk företagsrätt tillåter utländska medborgare att registrera företag utan att besöka Bulgarien

Företagsformerna i Bulgarien

Bulgarian EOOD Company
Single Person Private Limited EOOD Company
Ensam ägare och aktieägare
Rekommenderas bl. a. till IT proffs. EOOD är också lämplig för att registrera en båt eller registrera ett motorfordon som företagstillgång.

 
 

Bulgarian OOD Company
Limited Liability Partnership OOD
Två eller flera ägare och aktieägare
Skillnad mellan EOOD (ensam) och OOD (flera) är antal ägare

Bulgarian Holding Company
Ett bulgariskt holdingbolag kan registreras i form av EOOD, OOD eller Public limited EAD company.
Bulgariska holdingbolag måste investera minst 25% av sitt kapital i ett dotterbolag. Holdingsbolaget kommer således att äga minst 25% av dotterbolagets aktier och kommer att representera minst 50% av dotterbolagets styrelse.

 
 

Bulgarian Ready Made Company
(shelf company) med färdigt organisationsnummer och är redan VAT registrerat.
Fördel: Omedelbar tillgång till företaget. Självfallet kan man välja ett annat företagsnamn osv.

 
 

This option is suitable for large companies that want to start business in Bulgaria. The company formation should have one or more registered shareholders (individuals or companies) and minimum three members of the board of directors. The minimum founding capital is 25.565 Euro.

    Avgifter/kostnad
  • 400 € Registreringsavgift för EOOD/OOD
  • 230 € Registered Office, bolagets sätesadress (1 år) i BG
  • 220 € VAT registrering
Enligt lag måste bolaget ha en sätesadress i BG Om bolaget tillhandahåller tjänster till momsregistrerade kunder från en annan EU-medlemsstat, då måste det vara VAT (moms)registrerat

För juridiska former och skattesatser, besök Fakta om Bulgarien!

Frågor om bokföring

Accounting uses the power of the internet to provide you with online bookkeeping services. The technical term for this service is an ASP or Application Service Provider.

Let a professional do a professional’s job. If you are like most business owners and CEOs, you take full pride in the services or products your company provides.

By outsourcing your accounting position(s), your company doesn’t have to endure the hiring process and lose valuable time and money training bookkeepers, accountants or financial controllers.

 
 

The short answer: No. You actually have more control since you’ll have accurate, up-to-date financial statements at your fingertips.

 
 

If you need someone to make coffee and fill his or her day with other small tasks, that’s great. But think about this: How easy is it to find a good bookkeeper that knows QuickBooks inside and out?

VAT – 20%. The EU internal deliveries and the export are free of VAT Reduced rates of 9% apply to certain goods and services.

However, there is a requirement that if a company provides services to VAT-registered customers from another EU Member State, they need to be VAT registered

Aktiekapital
%
Bolagsskatt
%
Aktieutdelning
%
Löneskatt

Vi erbjuder alltid den bästa lösningen.