Beskattning i Bulgarien

Bulgarien har EU:s lägsta bolagsskatt = 10% | Lägst personalkostnad i EU / Löneskatt = 10% | Tax haven in Europe is Bulgaria!

Lathund för beskattning och redovisning

Snabb översikt om kostnader, beskattning och redovisning.
Registrering, VAT, redovisning och konsultation, allt under ett och samma tak!

    Skattesatser för EOOD & OOD
  1. Corporate Profit Tax = 10% flat rate
  2. Personal Income Tax = 10% flat rate
  3. Dividend Withholding Tax = 5% flat rate.
    After the dividend tax charge, the dividend income is free of any extra taxes.

Vad betalar vi i Sverige?

Om du är egen företagare och bedriver verksamheten i enskild firma eller handelsbolag får du själv betala sociala avgifter i form av egenavgifter. Egenavgifterna för 2021 uppgår i normalfallet till 28,97 procent.

31,42 % För en anställd som tjänar 30 000 kronor i månaden blir arbetsgivaravgiften 30.000 × 0,3142 = 9.426 kronor per månad.

Lönedelar = 501000 kr/år
+ andra tillägg = 37, 15 %

Lönedelar > 501000 kr/
+ andra tillägg = 68,71 %

Om du är egen företagare och bedriver verksamheten i enskild firma eller handelsbolag får du själv betala sociala avgifter i form av egenavgifter. Egenavgifterna för 2021 uppgår i normalfallet till 28,97 %

Många ekonomer siar om ett sämre 2022 fler och högre skatter…
Gå in på SKV och kolla ALLA skatter vi har…

*Vi avsäger oss allt ansvar för eventuella förändringar